6,547
     
6 months 1 week
ทีมงาน บอล มธ. ตอนนี้ฟีลเหมือน โดนลูกค้าสั่งแก้งาน แก้ไปเยอะแล้ว อยู่ๆลูกค้าบอกง่า ขอแบบแรกนะ แล้วไม่ได้เซฟไว้