1,622
     
1 week 3 days
อ่านพระบรมราชโองการ แล้วเน้นตรงคำว่าทุกพระองค์นะจ๊ะ เน้นตรงนี้น้าาาาา.. พวกที่เฟียสๆด่าท่านร้ายๆแล้ว เตรียมตัวรับเอ… t.co/FQuanRPew0