2,486
     
6 months 1 week
เมื่อบ่ายยังสงสัยอยู่เลยว่าแปรอักษรงานบอลจะทำกันทันไหม หรือน้องจะหน้ามืดรีบผลิตกันอย่างด่วน แล้วนี่คือเขวี้ยงทิ้งหมด โอ๊ยสงสารน้องงงงง