2,488
     
1 week 18 hours
เมื่อบ่ายยังสงสัยอยู่เลยว่าแปรอักษรงานบอลจะทำกันทันไหม หรือน้องจะหน้ามืดรีบผลิตกันอย่างด่วน แล้วนี่คือเขวี้ยงทิ้งหมด โอ๊ยสงสารน้องงงงง