1,112
     
1 week 4 days
"ฉันไม่เหมือนเจ้าหญิงในความหมายแบบเดียวกับควีนเอลิซาเบธหรือใครที่อยู่ในพระราชวัง ฉันเป็นคนที่ค่อนข้างแตกต่างกับคน… t.co/ony3OIEHEe