1,423
     
1 week 1 day
ร้องทำไมกันคะ นั่นเหลือเนื้อเชื้อไขของในหลวงร.9 ที่ประชาชนชาวไทยร้กยิ่งนะคะ ควรดีใจที่เหมือนมีพระองค์ท่านอยู่ทุกที่… t.co/PXMjltxVa6