1,433
     
1 week 1 day
คนทุกคนเวลาโมโหแล้วมันก็เริ่มคุมตัวเองกันไม่อยู่ บางคนก็โมโหแล้วร้องไห้ บางคนด่า บางคนตบตี แล้วก็กลายเป็นคนที่ผิด… t.co/mwIN6UCLbA