1,437
     
2 months 1 week
คนทุกคนเวลาโมโหแล้วมันก็เริ่มคุมตัวเองกันไม่อยู่ บางคนก็โมโหแล้วร้องไห้ บางคนด่า บางคนตบตี แล้วก็กลายเป็นคนที่ผิด… t.co/mwIN6UCLbA