12,017
     
6 months 1 week
การเมืองไทยตอนนี้ ได้แต่ความสะใจครับ ความก้าวหน้าอาจจะยังไม่ได้ อยากโทษใคร กลับไปโทษคนสนับสนุนทหาร ให้ได้ระบบนายกคน… t.co/0rOetYMGdM