12,031
     
1 week 6 days
การเมืองไทยตอนนี้ ได้แต่ความสะใจครับ ความก้าวหน้าอาจจะยังไม่ได้ อยากโทษใคร กลับไปโทษคนสนับสนุนทหาร ให้ได้ระบบนายกคน… t.co/0rOetYMGdM