1,983
     
1 week 4 days
เพื่อนทักมาบ่นว่า "เบื่อ อยากเปลี่ยนงาน" นี่เลยถามไปว่า "ละตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ มีเงินเก็บบ้างมั้ย" (ในใจคือเผื่อ… t.co/PJwyTyN76p