2,402
     
6 months 1 week
เรื่องที่จุกจิกฮีลสุดก็คือเมื่อเรารู้ว่าเราโดนแซะและไปถามคนแซะว่ามึงมีไรก็ว่ามาแต่อีนั้นดันบอกว่า อะไร! ใครพูดถึงมึ… t.co/YC6Coxc51P