2,556
     
6 months 1 week
#อุปกรณ์ดับเพลิงระเบิด • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจงเหตุระเบิดอุปกรณ์ดับเพลิง ในพื้นที่สถานีสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้าแอร์พอ… t.co/YvczpLTSmR