2,563
     
1 week 4 days
#อุปกรณ์ดับเพลิงระเบิด • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจงเหตุระเบิดอุปกรณ์ดับเพลิง ในพื้นที่สถานีสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้าแอร์พอ… t.co/YvczpLTSmR