3,516
     
6 months 1 week
แม่บอกเวลาสอนใคร ให้สอนองค์ความรู้ อย่าสอนกรอบความคิด เพราะสุดท้ายเด็กจะเก่งกว่าเราได้ ถ้าเราไม่ติดกรอบให้เค้า… t.co/xNrknLu6eZ