7,895
     
1 week 4 days
อนาคตก็สำคัญ แต่ตรงหน้าเราคือปัจจุบัน ลองใช้ชีวิตแบบทำวันต่อวันให้มันดีที่สุดดูครับ อาจช่วยให้กังวลใจน้อยลง สบายใจมากขึ้น