6,045
     
2 months 2 weeks
รำคาญคนที่ชอบจัดแจงชีวิตคนอื่นอะ เป็นเหี้ยไร นักหนา มึงเกิดมาเป็นศูนย์กลางของโลกเหรอ ทุกคนถึงต้องหมุนรอบตัวมึงอะ