6,044
     
2 weeks 13 hours
รำคาญคนที่ชอบจัดแจงชีวิตคนอื่นอะ เป็นเหี้ยไร นักหนา มึงเกิดมาเป็นศูนย์กลางของโลกเหรอ ทุกคนถึงต้องหมุนรอบตัวมึงอะ