7,572
     
1 week 2 days
อ่านเรื่องวิธีลดไขมันอยู่ เกือบทุกแหล่งบอกคล้ายกันคือ การลดไขมันเฉพาะส่วนไม่มีจริง แม้จะตั้งใจออกกำลังที่ส่วนนั้น แ… t.co/XOYEFP7jZu