3,695
     
2 weeks 14 hours
ฝรั่งทักมาถามราคา ฝ: ขายเท่าไรครับ ต: 4 บาทครับ ฝ: แพงมาก ผมมีซัพพลายเออร์ในไทยที่หาได้ 60 สตางค์ ต: ยินดีด้วยครับ /me ปิดการสนทนา