3,693
     
6 months 1 week
ฝรั่งทักมาถามราคา ฝ: ขายเท่าไรครับ ต: 4 บาทครับ ฝ: แพงมาก ผมมีซัพพลายเออร์ในไทยที่หาได้ 60 สตางค์ ต: ยินดีด้วยครับ /me ปิดการสนทนา