15,984
     
2 weeks 16 hours
เพื่อนคือ 1. คนที่ต่อให้โกรธกันบ่อยแค่ไหน แต่ก็ไม่เคยได้นาน 2. คนที่พูดกับเราตรงๆ แม้ในสิ่งที่เราไม่อยากฟัง แต่รั… t.co/TqhqOrUUin