21,901
     
1 week 2 days
เห็นด้วยนะ เราไม่ควรซื้ออะไรที่มันเกินตัว แต่เราก็เลือกได้ ว่าเราจะทำงานหนัก พัฒนาตัวเองและหาเงินไปซื้อมันอย่างสบาย… t.co/o7AYcGlJis