2,802
     
6 months 1 week
มีผิดมีพลาด มีเหนื่อยมีท้อ แต่ทุกครั้งที่จะถอดใจ หันไปเห็นกำลังใจจากคนที่เห็นอะไรดีๆในตัวเรา เชื่อมั่นในตัวเรา แล้ว… t.co/9IcwUGbKla