2,804
     
2 weeks 16 hours
มีผิดมีพลาด มีเหนื่อยมีท้อ แต่ทุกครั้งที่จะถอดใจ หันไปเห็นกำลังใจจากคนที่เห็นอะไรดีๆในตัวเรา เชื่อมั่นในตัวเรา แล้ว… t.co/9IcwUGbKla