2,802
     
2 months 2 weeks
มีผิดมีพลาด มีเหนื่อยมีท้อ แต่ทุกครั้งที่จะถอดใจ หันไปเห็นกำลังใจจากคนที่เห็นอะไรดีๆในตัวเรา เชื่อมั่นในตัวเรา แล้ว… t.co/9IcwUGbKla