4,867
     
2 months 2 weeks
ไม่กลัวผีค่ะ เพราะเห็นตัวเองอยู่ทุกวัน พอเจอผีเลยรู้สึกแค่ อ่าว นี่หรอผี นึกว่าจะน่ากลัวกว่านี้ เพราะถ้าเทียบกัน เร… t.co/GkfH6dwFYA