3,907
     
1 week 3 days
ว่าด้วยเรื่องการลงทุน นี่ชอบคอมเม้นท์นี้สุด การลงทุนมันควรเป็นเรื่องที่เราทำได้สะดวก มีความรู้ มีข้อมูลในเรื่องนั้น… t.co/TcJ92Lr7oz