3,906
     
2 months 2 weeks
ว่าด้วยเรื่องการลงทุน นี่ชอบคอมเม้นท์นี้สุด การลงทุนมันควรเป็นเรื่องที่เราทำได้สะดวก มีความรู้ มีข้อมูลในเรื่องนั้น… t.co/TcJ92Lr7oz