1,722
     
2 months 1 week
รัก คืออยากเห็นคนที่เรารักมีความสุข ทำตัวให้เป็นความสุขของเขา จนอยากอยู่ใกล้เราและไม่อยากไปไหน . #clubfriday