19,597
     
6 months 2 weeks
จิตวิทยาการพูด เราเพิ่งจะรู้ว่า คำพูดหรือประโยคมีผลต่อคนฟังแค่7% น้ำเสียงที่พูดออกไป38% และการกระทำ55% นี้ไงคือที่ม… t.co/fg50D8IE3x