19,365
     
2 weeks 2 days
จิตวิทยาการพูด เราเพิ่งจะรู้ว่า คำพูดหรือประโยคมีผลต่อคนฟังแค่7% น้ำเสียงที่พูดออกไป38% และการกระทำ55% นี้ไงคือที่ม… t.co/fg50D8IE3x