8,299
     
6 months 1 week
ใครที่คิดว่าตัวเองแข็งแรง ฝุ่น PM2.5 ไม่อันตราย ดูไว้นะครับ เราไม่ได้ใส่หน้ากาก 3-4 วัน เลือดออกจมูกผสมมากับน้ำมูกเ… t.co/fdkV2JTG9O