7,867
     
6 days 20 hours
รบกวนทุกคนครับ พี่น้าอาการไม่ค่อยดี มีภาวะโลหิตจางรุนแรง จำเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือดด่วน ขอรับบริจาคเลือดจากสุนัข… t.co/CsmkHuctEV