1,077
     
2 months 1 week
“ความรู้สึก คือสิ่งที่ต่อให้เรารู้ว่าจะต้องเจ็บปวด เราก็ยังเลือกที่จะรู้สึกโดยคาดหวังเพียงปาฏิหาริย์ที่ไม่มีอยู่จริง”