9,828
     
1 week 2 hours
กี้ๆ โอปว่าเราต้องตั้งทนายฟ้องพี่สิน GDH และ True ในการรีรันไม่หยุดแบบจริงๆจังๆละ จะปรึกทนายว่าเข้าค่ายหมิ่นประมาท… t.co/a9uubcZbz2