9,888
     
5 months 1 week
กี้ๆ โอปว่าเราต้องตั้งทนายฟ้องพี่สิน GDH และ True ในการรีรันไม่หยุดแบบจริงๆจังๆละ จะปรึกทนายว่าเข้าค่ายหมิ่นประมาท… t.co/a9uubcZbz2