4,181
     
1 week 6 hours
นี่คือ 4 วัน ที่ถูกวิเคราะห์ว่าอาจจะถูกจัดให้เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งหากเอาไปเทียบกับ ปฏิทินสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว จะพ… t.co/w9LVQwXs56