4,189
     
5 months 1 week
นี่คือ 4 วัน ที่ถูกวิเคราะห์ว่าอาจจะถูกจัดให้เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งหากเอาไปเทียบกับ ปฏิทินสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว จะพ… t.co/w9LVQwXs56