8,302
     
5 months 3 days
สรุปจากงานวิจัยเล็กๆ ที่เปรียบเทียบว่าการทานหนักมื้อเช้า กับการทานมื้อเล็กๆตลอดทั้งวัน อะไรจะผอมกว่า ทีม Big breakf… t.co/Pa3WpbOHie