1,227
     
5 months 3 days
ผมเคยได้รับทราบคำแนะนำอย่างหนึ่งจากมูลนิธิกระจกเงา เรื่องลูกหลานหายออกจากบ้าน ว่าให้ระวังเรื่องการแจ้งออกโซเชียลมีเ… t.co/QtX7XTOk7C