1,920
     
1 week 3 days
บ่อยครั้งที่เราโกรธแทน หรือมีอารมณ์ร่วมไปกับ เรื่องที่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องที่เกิดขึ้นกับคนที่เราก็ไ… t.co/7HXSQIvK9H