21,615
     
1 week 3 days
หมู่บ้านคนรวยที่สร้างไม่เสร็จในจังหวัดหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี , โครงสร้างเหมือนปราสาทดิสนีย์ที่สร้างเรียง… t.co/cpaA4m8UFw