9,781
     
5 months 4 days
คลิปที่อยากให้คนไทยได้ดู... พอลล่า นักท่องเที่ยวชาวบราซิล ร้องไห้โฮ ซาบซึ้งในน้ำใจของ “น้องพลอย ไพลิน” พนักงานสาว… t.co/lu4TqMru1t