7,903
     
1 week 3 days
โตขึ้นจึงรู้ว่า การยอมรับว่าตัวเองอ่อนแอ คือจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็ง ความพ่ายแพ้เป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งของชัยชนะ… t.co/3kV8Pp537B