24,224
     
5 months 6 days
ตอนยังไม่ทำงานนี่ไม่เคยเข้าใจคำว่า "สังคมสอนให้เราเป็นคนร้ายๆ เลยนะ" คือเชื่อแบบเด็กๆ ว่าคนทำดีก็จะได้สิ่งดีๆ ตอบแท… t.co/Mcp4psKSTn