25,653
     
5 months 6 days
ความสามารถพิเศษคือ เราสามารถเข้าเซเว่น แล้วยืนดูมุมนี้ไปเรื่อยๆได้ ยืนเฉยๆ ยืนเป็น10นาทีก็ทำได้ ถามว่าจะกินอะไร ไม่… t.co/3dMrKkbTYy