3,494
     
2 weeks 3 hours
เจ้าของกระทู้เคยตั้งกระทู้ปรึกษาเมื่อ 11 ปีก่อน (สมัยเว็บ Pantip รุ่นเก่า) ว่าจะลาออกจากการเรียนทันตะเพื่อไปเรียนอั… t.co/VpluAsqQv9