3,491
     
5 months 5 days
เจ้าของกระทู้เคยตั้งกระทู้ปรึกษาเมื่อ 11 ปีก่อน (สมัยเว็บ Pantip รุ่นเก่า) ว่าจะลาออกจากการเรียนทันตะเพื่อไปเรียนอั… t.co/VpluAsqQv9