21,328
     
5 months 5 days
น้องคนนึงเล่าว่าเจอปัญหาชีวิต ตอนนี้รู้สึกอ่อนแอมากเลย ผมบอกรู้มั้ยคนที่แข็งแกร่งทุกคนเคยผ่านการอ่อนแอมาก่อนทั้งนั้… t.co/VdMuwMNhrx