21,311
     
2 weeks 1 hour
น้องคนนึงเล่าว่าเจอปัญหาชีวิต ตอนนี้รู้สึกอ่อนแอมากเลย ผมบอกรู้มั้ยคนที่แข็งแกร่งทุกคนเคยผ่านการอ่อนแอมาก่อนทั้งนั้… t.co/VdMuwMNhrx