21,328
     
2 months 1 week
น้องคนนึงเล่าว่าเจอปัญหาชีวิต ตอนนี้รู้สึกอ่อนแอมากเลย ผมบอกรู้มั้ยคนที่แข็งแกร่งทุกคนเคยผ่านการอ่อนแอมาก่อนทั้งนั้… t.co/VdMuwMNhrx