4,056
     
5 months 1 week
ส่วนใหญ่แล้ว ตัวเลขพลังงานที่ใช้ไปกับการออกกำลัง วิ่งตามพลังงานที่ได้รับจากการกินไม่ทัน แต่เรามักคิดเข้าข้างตัวเองเ… t.co/i5dOY8vTo7