979
     
5 months 1 week
ปฏิรูปการศึกษา เริ่มต้นได้ด้วยการ โละ ลุง ๆ ป้า ๆ ในกระทรวง ศธ. ออกไปก่อน #พักก่อน หลุดมาจากยุคเพอร์เมียน รึไงจ้ะ? t.co/IDpUIDt4c2