4,560
     
5 months 6 days
“สิ่งที่ญาติผู้ใหญ่ควรทัก -เป็นไงบ้าง -สบายดีไหม -ทานอะไรมาหรือยัง -เหนื่อยไหมเดินทางมาตั้งไกล ไม่ใช่ -อ้วนขึ้นนะ -… t.co/hMCmTxvpnz