1,294
     
5 months 6 days
เราว่าสิ่งที่ยากกว่าการเจอคนที่ชอบเราและเราชอบ คือการเจอคนที่เราอยากแชร์เรื่องราวไม่ว่าจะดีร้ายในแต่ละวันให้ฟัง~