1,294
     
2 months 1 week
เราว่าสิ่งที่ยากกว่าการเจอคนที่ชอบเราและเราชอบ คือการเจอคนที่เราอยากแชร์เรื่องราวไม่ว่าจะดีร้ายในแต่ละวันให้ฟัง~