1,113
     
5 months 6 days
กราบ Josh Holtsclaw ทีมอาร์ตของ The Incredibles 2 เอากราฟิกมาเปิดให้ดูว่ามีอะไรเจ๋งๆ บ้าง เล่ากระบวนการให้ฟังด้วย ส… t.co/Vrq6VTFw7A