3,545
     
1 week 5 days
สุดท้ายแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบความรู้สึกตัวเองแหละวะ จะไปคาดหวังให้ทุกคนถนอมจิตใจเรา รักษาความรู้สึกเราทุกอย่าง… t.co/Iy6t949c73