8,079
     
2 months 2 weeks
การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ เป็นการชำระล้างฝุ่น น้ำมูก หนอง ออกไปจากโพรงจมูกและไซนัส ทำให้โพรงจมูกโล่งขึ้น บรรเทาอาการ… t.co/16jvrydKTe