8,078
     
2 weeks 1 day
การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ เป็นการชำระล้างฝุ่น น้ำมูก หนอง ออกไปจากโพรงจมูกและไซนัส ทำให้โพรงจมูกโล่งขึ้น บรรเทาอาการ… t.co/16jvrydKTe