8,079
     
5 months 6 days
การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ เป็นการชำระล้างฝุ่น น้ำมูก หนอง ออกไปจากโพรงจมูกและไซนัส ทำให้โพรงจมูกโล่งขึ้น บรรเทาอาการ… t.co/16jvrydKTe