2,855
     
1 week 4 days
แม่น้ำ Citarum จัดว่าเป็น แม่น้ำที่สกปรกที่สุดในโลก อยู่ที่ชวาตะวันตก อินโดนีเซีย รองรับผู้คนกว่า 5 ล้านคน มีขยะแ… t.co/XlxuyPgK9V