4,669
     
5 months 1 week
มะรืนจะย้ายบ้านไปสิงคโปร์ และหลังจากนั้นไม่นาน จะเริ่มงานใหม่ที่ Netflix เป็นเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆ สู้วะ