1,840
     
2 months 2 weeks
น้ำประปากินได้ ใครหลายคนพูดไว้ ขอเชิญมาทดลองได้ นี่คือน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ตอนนี้ วันที่ 8 ม.ค.ตอนเที่ยง t.co/UrZ8yE39X0