2,023
     
1 week 6 days
ทำไมประเด็นชุดนักเรียนหรือทรงผมของนักเรียน ถึงเป็นที่ถกเถียงกันมากกว่า นักเรียนเรียนรู้อะไรบ้างจากโรงเรียน