2,022
     
5 months 2 weeks
ทำไมประเด็นชุดนักเรียนหรือทรงผมของนักเรียน ถึงเป็นที่ถกเถียงกันมากกว่า นักเรียนเรียนรู้อะไรบ้างจากโรงเรียน