21,751
     
5 months 6 days
เคยตั้งชื่อให้เพื่อนสนิทปะ หรือแบบคนสนิทอะ ถ้าพอได้เรียกชื่อนั้นมันจะกลับไปเรียกชื่อเล่นจริงๆของคนคนนั้นไม่ได้อีกเลย5555555555555