21,755
     
2 weeks 1 day
เคยตั้งชื่อให้เพื่อนสนิทปะ หรือแบบคนสนิทอะ ถ้าพอได้เรียกชื่อนั้นมันจะกลับไปเรียกชื่อเล่นจริงๆของคนคนนั้นไม่ได้อีกเลย5555555555555