9,553
     
2 weeks 1 day
ถ้างานที่ทำอยู่มันไม่ใช่หรือไปต่อไม่ได้จริงๆ ลองคิดหาทางเปลี่ยนแปลงดูครับ ความเข้าใจผิดอย่างนึงของคนจำนวนมากคือ ทำอ… t.co/piz34ftdAC